logo

Предавач: др Хрвоје Пушкарић

Контакт емаил: hrvoje@kg.ac.rs


ПОРТАЛ НАМЕЊЕН ЗА НАСТАВУ

Студијски смер Информатика:

Више информација